Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi

Üniversite Yönetim Kurulunun 08.02.2023 gün, 2023/05 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.